EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s.
Na Moklině 289/16, 163 00 Praha 6
tel.: +420 602 293 346
www.educaops.cz
info@educaops.cz

Educa International, o.p.s. je nevládní, nezisková organizace se sídlem v České republice, založená v roce 2007 s cílem poskytovat služby pro veřejnost zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, podporu kvalifikace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, organizaci stáží pro studenty, mladé zaměstnance, učitele a trenéry a také k účast v národních a mezinárodních programech.

Educa vloni dokončila Školu druhé šance (Second Chance School) 3-letý pilotní projekt, jehož cílem bylo předávání inovací. Mladí  bez ukončeného vzdělání (věk 16 až 26) zde měli možnost získat podporu v nalézání pracovních míst, získání kvalifikace a praktických pracovních a sociálních zkušeností. Partnery projektu byly 3 švédské instituce aktivně pracující v této oblasti. Cílem projektu bylo odborně vyškolit mladé lidi bez jakéhokoliv vzdělání. Skutečnost, že nezískali potřebné vzdělání, způsobuje, že jejich pracovní příležitosti jsou na minimální úrovni. Způsob řešení ověřovaný v tomto projektu bylo sdílet ověřené zkušenosti, které pomohou řešit konkrétní situace studentů vyloučených ze školy z různých důvodů, nebo kterým se nepodařilo získat odborné vzdělání, nebo v některých případech neměli zájem díky výhradám ke studiu po základní škole. Tato konkrétní skupina mladých lidí bez jakéhokoliv vzdělání je nejslabší skupina na trhu práce. Je třeba najít způsob, jak zabránit aby zůstali sociálně vyloučenými bez možnosti získat práci. Cílem všech aktivit je podpora školní docházky a prevence předčasného opouštění škol.